top of page
portret%20BT_edited.jpg

Praktijk

Birsen Taspinar is klinisch psychologe en antropologe van opleiding. Omdat zij van oordeel is dat psychologie niet zonder culturele betekenissystemen beschouwd kan worden, studeerde ze daarna sociale en culturele antropologie.

Ze heeft gestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit van Amsterdam.

 

Sinds 22 jaar werkt zij als systeemtherapeute en ze is tevens een gediplomeerde EMDR-therapeute. Ze volgde opleidingen rond transgenerationeel trauma en transculturele en cultuursensitieve hulpverlening.

 

Ze werkt vaak in de transculturele context en ze heeft een jarenlange ervaring met de psychosociale begeleiding van mensen die te maken krijgen met racisme. In haar dagelijkse werk als therapeute ziet ze hoe migratie zowel verrijkend als verwoestend kan werken in het leven van mensen. 

Birsen Taspinar maakt gebruik van creatieve technieken zoals bibliotherapie en schrijftherapie.

 

Literatuur en voorstellingen

Birsen is auteur van het  boek 'Moeders van de stilte. Drie vrouwen in een ander land'. Dit debuurboek is een literaire non-fictie, die start van verhalen van drie vrouwen die hier nieuw zijn en hun weg zoeken in België. Het boek geeft een inkijk in de leefwereld van vrouwen die we vaak als anders beschouwen.

 

In een reeks voorstellingen onder dezelfde naam leest ze voor uit het boek vergezeld van muzikale begeleiding. Met deze voorstelling is ze twee jaar lang op tournee getrokken in Vlaanderen en het buitenland. Het is een combinatie van klank, melodie, woorden en ritme.

Zij was tevens enkele jaren columniste bij onder andere Mo* magazine en Psychologies.

_DSC5621_edited.jpg
IMG_0808_edited.jpg

Vorming en lezingen

Birsen Taspinar is verbonden aan het 'Kenniscentrum Gezinswetenschappen' aangeboden door Odisee. In het kenniscentrum werkte ze mee aan projecten over cultuursensitieve zorg en over de impact van racisme op kinderen, jongeren en hun ouders

Ze geeft ook lezingen. Naargelang het publiek wordt er een bepaald accent gelegd: migratie en veerkracht, huwelijk en migratie, taal en cultuur, trauma, migratieprocessen en gezinnen/individuen.

Ze was jarenlang raadslid bij ELLA vzw, het kenniscentrum gender en ethniciteit (het vroegere Steunpunt voor allochtone meisjes en vrouwen).

bottom of page